Start  -  Geschiedenis   -  Foto's   -  Huttenlied   -  Nieuws   -  Gastenboek   -  Linken

titel
Familielied gemaakt door Anne en voor het eerst gezongen op de 50jarige trouwdag van Heit en Mem.

Huttenlied

Hut is een mooie naam
je zal hem zelf maar krijgen
Hut is een mooie naam
en heeft een goede faam !!!!

Hutterdeflut : Het is geen schande
Hutterdeflut : Dat is pas Fijn !
Hutterdeflut : Het is geen schande
Hutterdeflut : Dat is pas fijn !

Liedje dat Mem vaak zong en alle kinderen nog kennen.


Lied voor Corrie en Jantje bij de verhuizing naar Krijthesreed. Auteur: onbekend?


- Liedje gemaakt door Geke en Jan ter ere van 25 jarige trouwdag Klaasje en Anne.
- Ter ere van Geke's 80ste verjaardag heeft Anne weer een prachtig lied gemaakt.

>>>>>>>>>>op de wijs: 'Moeke, ik ben een dail van die !<<<<<<<<<


- Ter ere van Janke's 80ste verjaardag maakte Anne dit lied.
>>>>>>op de wijs: 'k Heb een tante in Marokko.<<<<<<<

Broers en zussen: 1
En mijn zuster die is tachtig 8 en 0 - Janke!
En mijn zuster die is tachtig 8 en 0 - Janke!
En mijn zuster die is tachtig, mijn zuster die is tachtig,
mijn zuster die is tachtig 8 en 0

Koude kant: 2
En mijn schoonzus die is tachtig - 8 en 0 – Janke!
En mijn schoonzus die is tachtig - 8 en 0 – Janke !
En mijn schoonzus die is tachtig, mijn schoonzus die is tachtig,
mijn schoonzus die is tachtig 8 en 0

Allen: (zelfde wijs: ‘k heb een tante in marokko)
Ouwe taaie yippee yippee yee – Janke !
Ouwe taaie yippee yippee yee – Janke !
En ons Janke die is tachtig, ons Janke die is tachtig,
ons Janke die is tachtig, yuppee yee.

Allen:
En zij blijft altijd een Hutje – pikzwart haar – Janke !
En ze blijft altijd een Hutje – pikzwart haar – Janke !
En ze blijft altijd een Hutje – ze blijft altijd een Hutje !
ze blijft altijd een Hutje. ‘k Hou van haar!

Singing aya yippee yippee yee. Hutje !
Singing aya yippee yippee yee. Hutje !
Singing aya yuppee, aya yippee,
aya yippee yippee yee. Kannie !

Janke’s Vader in de hemel met Zijn Zoon,
met al heel veel vrienden rond Zijn troon,
zingen allen halleluja.Allen: halleluja
Allen halleluja. Heel gewoon.

Singing Halle, hallelu-ja!
Singing Halle, hallelu-ja
Singing halleluja, halleluja,
Halleluja! Gloria.

Vroegerlied van de fietsdag 2004

>>>>>>op de wijs: Ede Staal’s: Vrouger<<<<<<<

Wie heeft niet van vroeger een dorp of een plek,
een naam, die j’een heleboel zegt !
Daar speelde j’ als kind, in je wereldje klein.
Al dromend kom je daar vaak terecht.
Voor de één is het Wormer, Zuidwolde, De Wilp.
Voor ’n ander in ’t Leek, Haulerwijk,
Nieuw Roden, Een-West, Middelstum, Heerenveen.
Zo’n plekje vergeet je nooit meer:

Vroeger, vroeger, wat gaat de tijd toch vlug.
Pas als je ouder wordt – ja, dan komt alles terug !

’t Geluk van je jeugd, ga je later pas zien.
Of eigenlijk ben j’altijd te laat !
En als j’ergens bent en het woord: VROEGER valt,
dan kom al snel aan de praat:
toen smaakte de ranje als nu jus d’orange
en hing er een krant op de plee -----(’t schiethuske)
Op zondag wat pinda’s, dat waren onze chips,
en de krant dat was onze teevee !

Vroeger, vroeger, wat gaat de tijd toch vlug.
Pas als je ouder wordt – ja dan komt alles terug !

Ik kom van de Haspel – met unieke brug,
Geert Turk, Louwe Proem, Hinne en Tjeerd,
Ale Russchen, Beukema, Danhoff, De Jong,
de winkeliers van de streek.
We liepen naar school: leerden van Juf Lacrooy,
meester Groendijk en meester van ’t Riet.
Je was echt een Hutje – dat zei iedereen:
we hadden veel trekjes gemeen !!!

Vroeger, vroeger – wij zeiden: HEIT en MEM.
Al onze trekjes hebben we toch wel van hen !!!!!

En nou nog een woord, dat je niet hebt gehoord,
Zevenhuizen – hier zijn we gevormd:
de kerk en de ijsbaan, de zang en muziek,
de gymclub, de eerste vrijerij ............
Het is al het eigenst van wat j’hebt beleefd -
het maakte jou wat je nu bent.
Ik hou van die tijd – ’t was zoals ’t was –
en ik mag er nog graag in verkeren !!!!

Vroeger, vroeger, wat gaat de tijd toch vlug,
Pas, als je ouder wordt – ja, dan komt alles terug!

Koster'n (ter ere van Eeuwe)

>>>>>>op de wijze van ‘Mien toentje’ van Ede Staal<<<<<<<

mien witvarfde kerk, gef mij veul plezier
op sundag, moar ok deur de week
de haan wiest de wiend, de klokke de tied
en de lúdklok rôpt dij veur de preek
ja mien karkje, ja mien karkje, die mis ik niet groag
der is altied dieverdaossie veur mij
mien witvarfde kerk, gef mij veul plezier
op sundag, moar ok deur de week .....

wat is mooier dan kostern – van zoo’n witte kark ?
wat is beter dan luust’ren, ja dat wiest – dat is wark
met wat vaarf en een kwast, met sien all’n ien de weer
en as we dan kloar bent, dan zingt w’elke keer:
mien witvarfde kerk gef mij veul plezier
op sundag, maor ook deur de week

smeerderij an de schoen’n, en snij op de stoep
kauwgomplakkies onder ’t zitvlak en op de vloer troep:
pepermunten die kleeven en proppies papier
wat as wij ok vienen, wij doen’t met plezier ......

mien witvarfde kerk, gef mij veul plezier
op sundag, moar ok deur de week
de haan wiest de wiend, de klokke de tied
en de lúdklok rôpt dij veur de preek
ja mien karkje, ja mien karkje, die mis ik niet groag
der is altied dieverdaossie veur mij
mien witvarfde kerk, gef mij veul plezier
op sundag, moar ok deur de week.......

‘k stook de kachel, druk ’t karkblad, en maai ok ut gras
‘k lűd de klokke, doe ’t gezangbord en help oalen yn de jas
en de doom’nee die breng ik ut glaasie met “prik”,
dan preekt hij wat vlottter, dat weet alleen ik..............
mien witvarfde kerk, gef mij veul plezier
op sundag, maor ok deur de week

Eerpellied - als dank voor de vele geneugten van samen aarappelrooien enz.

Allen die hier zijn genodigd - kennen Kor en Jantje goed,
want die twee zijn beiden hart’lijk - en dat doet een ieder goed.
Toch hebben wij hen horen klagen - en dan tikten z’op hun magen:
“Prut, eerpels prut.”

In het tuintje bij hun spultje - achter op de Oudestreek
bouwden zij hun eerste eerpels - maar die waren o zo week.
Toen hebben wij hen horen klagen - en ze tikten op hun magen:
”Prut, eerpels prut.”

Door de drukte met de koetjes - moest het tuintje steeds gauw gauw
en de eerpels kregen kneusjes – dus die waren dan weer blauw.
En dan hoorde je hen klagen – en ze wreven op hun magen:
“Prut, eerpels prut.”

Ook de kwaliteit van bouwgrond aan de Scheidingsweg was min.
Dus de eerpels die er groeiden deden dat met tegenzin.
Toen hebben we hen horen klagen - en ze knepen in hun magen:
“Prut, eerpels prut.”

En pas toen kreeg de familie toch zo vrees’lijk medelij
en ze namen Korries trekker en de kar mee naar de klei.
Zelf moest hij toen zakken dragen, maar je hoorde hem niet klagen.
“PUIK‘!!!! EERPELS.... PUIK !!!!

En zo ging het vele jaren, samen was’t een dagje uit.
En een week daarna sorteren – alle klei kwam in de tuin !
Korrie werd een eerpelkoopman! ’t Halve dorp dat kreeg er lucht van:
“PUIK’ EErPELS PUIK !!!

Maar de botten werden ouder en het kapitaal nam toe...
Van ’t rooien en het sjouwen werden allen eerder moe.
Ja, je hoorde steeds meer klagen: Ik kan die eerpels niet meer dragen.
Au, rugjes, au !!!

Vorig jaar toen kwam het water alle klagers heel goed uit.
Unaniem werd er besloten – EERPELKRABBEN .... OVER... UIT...
Alleen Kor ging zich vervelen.... alle aanloop was verdwenen:
“Geen eerpels.... neen!”

Jantje moet nou eerpels kopen – bij de Poi, de supermarkt.
Ze kan kiezen uit veel soorten en ze krijgt geen smeer’ge hand’n.
En ze hoeft geen eerpels dragen – ze doet ze in een winkelwagen.
Wat een gemak !!!
==========Denk je dat Kor nu van slag is? Nou dan heb je het goed mis.
EERPELROOIEN werd lelierooien – en dat compenseert ’t gemis.
Nu zit hij bijna alle dagen - bij boeren die lelierooiers vragen:
‘t Is nu nog dooi! - Rooi, Korrie rooi!!!- Wat doe je dat mooi !! Zeker eerpels gerooid ??!!


Liedje gemaakt door Anne bij 40 jarige trouwdag Jan & Janke.


Liedje gemaakt door Anne bij 25jarige trouwdag Eeuwe en Wiepie.


Liedje gemaakt door Anne bij 80ste verjaardag van HENNIE.

Hennie tachtig !!!
Feestlied op de wijs van: Daar was laatst een meisje loos.

Daar zit Hennie – tachtig jaar ! ---- Die wordt wel honderd ! Die wordt wel honderd.
Daar zit Hennie – tachtig jaar ! ----- Die wordt wel honderd – reken maar.

Toen ze klein was, zonder zus, ----- maar met een broertje, maar met een broertje!
Toen ze klein was zonder zus. -------------maar met een broertje, Janneman dus.

Altijd was ze zeer precies – ------- op al haar spullen, op al haar spullen.
Altijd was ze zeer precies ------ op al haar spullen – en eigenwies!

En in alles bijdehand, ----- want zij wou later, want zij wou later…
En in alles bijdehand, ------- want zij wou later een flinke man.

Nou die kreeg ze: Eeuwe Hut. ---- Kanjer in alles, kanjer in alles.
Nou die kreeg ze: Eeuwe Hut. ------- Kanjer in alles - en uit een goed nust.

Met z’n vijven een gezin – ------- dicht bij de karke, dicht bij de karke.
Met z’n vijven een gezin – ----- dicht bij de kerk en die zorgde voor werk.

Altijd schoon en net en preuts: drie goede gaven, drie goede gaven.
Altijd schoon en net en preuts ------- drie goede gaven en nog wat ondeugd.

Ziet ze nog wat oude meuk – jeuken haar handjes, jeuken haar handjes.
Ziet ze nog wat oude meuk – jeuken haar handjes, want da’s meer dan leuk.

Gimmeleerd en roggeschoof sieren haar halletje, sieren haar halletje.
Geëmailleerd en roggeschoof sieren haar halletje en WELKOM ook.

En een jaardag moet gevierd - dat blijkt nu hier wel, dat blijkt nu hier wel.
En een jaardag moet gevierd – dat blijkt nu hier wel: de boel is versierd.

En nu allen in de rij – klappende handen, klappende handen.
En nu allen in de rij- klappende handen en LANGzalzeLEVEN hoort erbij !

Lang zal ze leven in de gloria


Liedjes gemaakt door Anne bij Jan's 65ste verjaardagLiedjes gemaakt door Anne bij 45 jarige trouwdag Janke & Jan.


Liedjes gemaakt door Anne bij Femmie's 65ste verjaardag


EEUWE 80 – dat is prachtig ---- dus een feestlied gemaakt door Anne
-- op de wijs van: Simmermoarn:‘k Woe foar gjin gűne dat ik gjin koopman wie.

Toen ……
Eeuwe is koopman met gele klompen aan
Eeuwe is koopman met koopmansstok.
Handjeklap hoort er bij.
Elke cent maakt hem blij.
En brommerrijden is heel erg fijn.

Later…..
Eeuwe is koopman met grauwe stofjas aan.
Eeuwe is koopman met dikke beurs.
Handjeklap hoort er bij.
Elke knaak maakt hem blij.
En VW-ke-ver rijden is fijn.

Nu……
Nu heeft de koopman een heel mooi pakkie aan.
Nu rijdt de koopman (MercedesBenz) CITROËN.
‘t Banktegoed plaagt hem niet.
Marktprijzen deren niet.
Rentenieren – dankzij het zwijn.

Nu zingt Eeuwe……
‘k Woe foar gjin gűne dat ik nog koopman wie.
Ik bliuw no lekker lang yn myn bed.
‘k Haw ’n protte frije tiid
En ken myn driften kwyt
Yn ’t ierpelskile – elke moarn !!!

Liedje gemaakt door Anne bij Corrie en Jantje 25 jaar getrouwdLiedjes gemaakt door Anne bij Corrie en Jantje 35 jaar getrouwdLiedjes op Corrie en Jantje's trouwdagfeest gemaakt door Femmy.- Liedje gemaakt door Anne op de 60 jarige trouwdag van Wiepie en Eeuwe.
- Liedje gemaakt door Anne op de 25 jarige trouwdag van Geke en Jan in 1983.- Liedje gemaakt door Anne bij de 50ste trouwdag van Wiepie en Eeuwe.


- Liedje gemaakt door Anne bij 55 jarige trouwdag Henny & Eeuwe.- Liedje gemaakt door Anne bij 80ste verjaardag van Jantje.- Liedje gemaakt door Anne bij de 50ste verjaardag van Gerlof.- Bij het 50 jarig huwelijksfeest van Anne en Klaasje.- Bij het 40 jarig huwelijksfeest van Janke en Jan.
- Bij het 50 jarig huwelijksfeest van Wiepie en Eeuwe.


- Toespraak door Anne bij de 80ste verjaardag van Wiepie.


- En dan hier het lied voor Wiepie's 80ste verjaardag.


copyright familiehut.nl 2005/2009  -