Heit als soldaat .


Tijdens de mobilatie in Bergen aan Zee, met de fam. Renkema.


Op zondag moest er ook gemolken worden.


Meisjesvereniging in De Wilp.

-Een foto van onze overgrootouders
Ede Rinzes Jansma die leefde van 20-09-1836 tot 30-07-1931.
Antje Baukes die leefde van 27-06-1839 tot 30-08-1910.


- Pake en Beppe Jansma.

Kornelis Jansma die leefde van 14-3-1880 tot 10-10-1950
Janke Bron die leefde van 25-4-1883 tot 18-6-1963


Wil je meer weten over de boerderij van de Jansma's?
Lees het boekje 'Fan Wilpster pad nei Langpead' of bezoek de website.
klik hier

-Foto bij boerderij aan de Taaie Wiek


- Een foto van onze ouders
Willem Hut die leefde van 6-2-1908 tot 9-2-1986
Evertje Jansma die leefde van 7-9-1910 tot 7-8-2005


Programmaboekje gemaakt door Anne bij het 50 jarige trouwfeest

-Een topografische kaart uit 1959 van de geboortegrond van Jan, Gerlof Wim, Femmie, en Wim Gerlof.


-Een topografische kaart uit 1940 van de geboortegrond van Geke, Janke, Eeuwe, Corrie, Wiepie en Anne.


Liedjes gemaakt door Anne bij het 45 jarige trouwfeest

Lied dat Mem vaak zong.


Meester Haarmanstraat, Zevenhuizen

-Uitje naar Schiphol.

-De vier zussen van Heit.

-Verjaardag Grootmoeke: 80 jaar!

-De drie zussen van Mem.

-Altijd gezellig in de stookhut.

- Heit op paard bij de brug in de Friesche Wilp.
Nog een foto uit de oude doos van Janke: Heit als korporaal tijdens de mobilisatie.


- Janke had nog een oude briefkaart van Femke (nicht van Grootmoeke) Hovinga-Meelker gedateerd: Peize 27-12-1981.
Aangezien niet iedereen zich de familie Hovinga kon herinneren, stuurde Wiepie onderstaand krantenknipsel.
Femke is op 10-1-1902 geboren en overleden op 23-4-2003.

- En hier nog een paar, volgens Wiepie genomen op Mem's verjaardag 7 september 1964.


- Uit de oude doos-Zevenhuizen: Bosplantsoen.- Hier ligt de Meester Haarmanstraat en het Bosplantsoen, zie plattegrond van Zevenhuizen (dorpskern).


- Kaarten uit Zevenhuizen met de kerken en de scholen.- Uit de oude doos: Kaart uit Zevenhuizen 1974.- Waar blijft de tijd??? Een kaart uit Zevenhuizen maart 1974.- Anne in legerkleding en Nelly met de koster van de kerk uit Wormerveer.


- Wij hebben wel 4 Willem's in de familie, maar geen Bertha 38.


Mem op balkon in de Vijverborgh

Janke stuurde een foto waarop Mem bij de jaarwisseling in 2004/5 met Sacha en Sem op schoot zat.


- Janke stuurde een foto van het bezoek van de zussen van Mem


>>>>>>>>>>>>>>>>>>en hier met haar dochters op een feest<<<<<<<<<<<<<<<<<<


>>>>>>>>>>>>>>>>>>en hier op de verjaardag van Klaasje in 2004 met Merel<<<<<<<<<<<<<<<<<<


>>>>>>>>>>>>>>>>>> en hier ook in 2004 met Fleur in Sinnehiem<<<<<<<<<<<<<<<<<<


- Pas ontdekt: foto uit 1920 van de obs Kromhoek.- Nog een pas ontdekte foto: DORCAS vrouwenvereniging.Wanneer is deze foto genomen?


- Nog een pas ontdekte foto: zangvereniging Haspel.


- Volgens Anne is onderstaande foto van 1951 en waarschijnlijk genomen door oom Klaas.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Mijn kinderen
Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven.
Genade is niet bij de erfenis.
't Gebed voor hen is mij nog slechts gebleven,
dat 'k in uw rijk straks geen der kinderen mis.

Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven.
Dus pleit ik daag'lijks, Heer, op Uw Verbond.
U was er bij de aanvang van hun leven,
en toen U vol genade bij hun doopvont stond.

U hebt beloofd: Ik wil altijd je Vader zijn.
Ik weet niet of ze nog uw kind'ren willen wezen.
Dat is, o grote God, mijn twijfel en mijn pijn.
Ze leven dikwijls bij U weg, naar ik moet vrezen.

Vader, ik wil voor al mijn kin'ren vragen
en buig mijn knieen voor U elke dag:
Wilt U ze in Uw groot erbarmen dragen.
Bewaar ze dicht bij U tot aan hun laatste dag.

Uit: Er komt een dag. Ds. S. Landheer
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Wist u dat?
Onze boerderij aan de Haspelwijk is afgebroken.
Er staat al een nieuw huis. Hieronder nog een foto van de boerderij en het nieuwe huis.

Wie weet nog wat te vertellen over dit slootje tussen onze boerderij en buurman Slagter?


Volgens Wiepie:

In het jaar 1947 (ik zou in april dus 10 jaar zijn en blijkbaar nog niet erg zwaar,
want Heit droeg mij op zijn rug over het weiland, nadat hij in de stookhut bij de kachel, mij de schaatsen had ondergebonden
om mij op het ijs te zetten op de sloot tussen ons en Slagter. Tante Wim was bij ons voor GEKE HAAR VERJAARDAG)
In dat jaar dus beleefde Nederland de langste vorstperiode van 21 jan. tot en met 9 maart. Het was maar liefst een periode
van 48 dagen op een rij met een etmaalgemiddelde onder het vriespunt.
En zo verteld de kalender van Piet waren van deze 48 dagen 34 die de naam ijsdagen kregen. De naam voor dagen waarop het de HELE dag bleef vriezen.

Foto van Jan
Onderstaande foto (maart 1963)is van dezelfde sloot en hier schaatsen:
Wim en Hennie, maar wie is de baanveger?
Volgens Anne: - de baanveger is Gerlof - denk ik.


En wie weet nog wat te vertellen over de Haspelwiek?


Volgens Wiepie:
Hier hakte Heit in de strenge winters een "but" in 't ijs en spoelde Mem de poepluiers en wij gingen lopend over het ijs naar school. Wat een NOSTALGIE


Volgens Anne:
Vanaf het huis (Haspelwijk 30, daarvoor B306 en daarvoor 296?) was er de boomgaard - een stiekelhaag – een 4 m breed grasveld-
het fietspaadje(sintels) - een greppelslootje – het zandpad en dan de wijk. Er liep een sloot vanaf onze oprit naar de scheidingssloot
(de schaatssloot) met Slagter. Deze sloot had toen nog geen uitwatering op de wijk! De afwatering van ons land liep achter het eerste
weiland van Slagter langs naar de sloot tussen Slagter en Jan van Hoorn ! Toch was ons slootje het laagste punt en daarom stond daar het langst water.
Ook ‘bomijs’ – ijs waaronder het water wegzakte in de grond of weg stroomde -kwam daarom hier niet voor.
Naast het huis was eerst een sloot voor het weiland naar de scheidingssloot– later werd die sloot gedempt , verdween het fietspad met greppel
en liep de wei tot de wijk. Ook langs het huis liep een slootje dat van de later aangebouwde varkensschuur naar de schaatssloot liep.
Nadat deze gedempt was kwam er een wilgenheg (met de slijpsteen op ’t end) met daarnaast een bleekje.
De Haspel was een waterafvoerwijk. Vanaf Een-West (buis bij hoek Dwarshaspel) en Amerika (buis tussen Roede en Heemstra) werd overtollig hemelwater geloosd
– (en dat ging soms met kracht!) richting Zevenhuizen! Eerst via Molenweg naar Hoofddiep, later via nieuw wijkje via de Veldstreek en zandwijk
naar de Jonkersvaart. De Haspel was door de stroming en de welgaten (wakken) een zeer onbetrouwbaar schaatswijkje. Alleen in zeer extreme winters
waren delen betrouwbaar . Maar als het betrouwbaar was dan was het ook een drukte: Heit op sokken op friesche doorloper.
De gebroeders De Jonge (Harrie en Klaas), van de bakker, op zeer verschillende wijze schaatsend. En ook oude Antje Louters probeerde het nog wel eens.
En tegen het eind van de winter priksleeën.
Soms zwommen de oudsten bij de ‘stap’. Zelf heb ik ook eens tot de middel erin gestaan – was het niet dieper ??!!.
En heit die met een stier in de wiek terecht kwam. En het zwervertje Fikkie (een meelopend hondje uit de Wilp), die er door onze Tarzan bijna verzopen werd
– die duwde hem op de ‘sompe’ onder water. Toen de dammen aangelegd werden werd de wiek leeg gepompt. Met een zelf gemaakt schepnet van kippengaas
haalden we er een snoek uit. Deze bleek bij het slachten een andere snoek gegeten te hebben. En deze had in zijn buik een ‘krietaal’ – de Hollandse naam
schiet me niet te binnen. Groot was onze verbazing dat bij Oldenburger ‘moedhonden’ (zeelt) boven kwam drijven, die hadden we nog nooit gevangen.
‘s Winters gingen we ook over de wiek sneeuwruimen op de harde weg. Oabel Smilde met zijn melkwagen vol bussen moest toch naar de melkfabriek
en ook de ESA-bussen moesten er door kunnen. Nadat de dammen er waren werd het water soms opgestuwd. Het stond eens tot aan de rand.
De halve wei stond blank. En een stroming !
De Haspel kun je ook bezoeken op www.de-haspel.nl

-In deze schitterende omgeving zijn wij opgegroeid!
(klik hieronder op Zevenhuizen voor een vergroting)

Klik hier om terug te gaan naar foto's